...małe wielkie rzeczy moja "Fabryka wspomnień"

For many years a camera is my companion during travelling and day-to-day life.

It helps me remember all wonderful moments I've had and great people I've met.

The camera was with me when my children Franio and Gabi were born. They turned my life upside down but thanks to them I looked at the autumn leaves and chestnuts again with a childish innocent and unlimited joy.

I fly around like a butterfly and try to catch radiant smiles, kisses, joys and sometmes sadness.

All those magic moments I perpetuate like painters their beautiful landscapes on canvas.

Everybody wants to keep extraordinary moments forever in his minds. Children first days or years, smiles, strawberies,chocolate or ice cream ...

All of them should remind you moments of happiness.


I just help them stay with you forever.


Ponad wszystko kocham swoją rodzinę, czego objawem są zdjęcia które tu znajdziesz.
Ciesz się chwilą i nie spiesz się ...

My absolute love is my family. You will find them on much of these pages.
Enjoy this peek into my love of photography and take your time ...

Teresa & Robert

I am wishing you Good Wishes Opening with Happy firework for the Ceremony On the entire ground as the dome and Gorgeous Sky as the crown with Rain of beautiful flowers with the, Soft wind of sweet and delightful music, Clouds resembling the word "Congratulations" And with the tiny brightening starts on it Twinkling to bring a smile for you ever and ever To wish You "Happy Married Life"

Suzana

"A baby is a miracle sent from heaven above,
to touch our lives with wonder,
to fill our hearts with love."They said " Yes "

" ... Kochajcie się wzajemnie, lecz nie róbcie z miłości okowów.
Raczej niech będzie ruchome morze między brzegami waszych dusz.
Napełniajcie nawzajem swoje naczynia, lecz nie pijcie z jednego tylko.
Dzielcie się swym chlebem, lecz nie jedzcie z tego samego bochna.
Śpiewajcie i tańczcie razem, bądźcie radośni,
lecz pozwólcie jedno drugiemu na samotność,
Tak jak struny lutni są samotne, choć drżą tą samą muzyką.

Oddawajcie sobie serca, lecz nie we wzajemną władzę.
Albowiem tylko ręka życia może zapanować nad waszymi sercami.
I stójcie obok siebie, lecz niezbyt blisko siebie:
Albowiem kolumny świątyni stoją oddzielnie,
A dąb i cyprys nie rosną jeden w cieniu drugiego.

Khalil Gibran

" ... Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Fill each other's cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other's keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.
And stand together yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow."

Khalil Gibran

Maja

... Panienka Kapryśna ...


Paula

"Najpiękniejsza dziewczyna, kiedy jej nikt nie widzi,
Kiedy płacze i skacze, i tego się nie wstydzi,
Nie wie, czemu wesoła, nie wie, czemu smutna,
Śmieszka, ptaszek, śpiewaczka, swawolnica okrutna.
Bez muzyki tańcuje po murawie trawnika,
A na co jej muzyki? Ona sama muzyka."

Teofil Lenartowicz
Darcey

... I waited for these beautiful pictures, almost a year
She is a wonderful and marvelous ...Kiki

Kira in Persian mean "SUN" - yes I agreeAdam

... little man ...

Brianna

Oskar

CarolynMoja pierwsza modelka / My first model

Sharne & Hannah

Moja rodzina / My Family